Bizi Takip Edin!
Dil Seçimi:

İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri

İnsan kaynakları günümüzde organizasyonların üretim ve hizmet verme, kar etme hedeflerine ulaşmak için kullanmak zorunda oldukları kaynağı yani insanı ifade eder. İnsan kaynakları yönetimi bir organizasyonda en tepe yöneticiden en alt kademedeki niteliksiz işçiye kadar tüm çalışanları kapsar. Bu terim organizasyon içinde bulunan iş gücü ile potansiyel olarak yararlanılabilecek iş gücünü de ifade etmektedir. Günümüzde, maddi kaynakları ne kadar sağlam olursa olsun, insan kaynakları yeterli etkenliğe sahip değilse başarı olasılığı düşük olacaktır. Tatminsiz, başarı güdüsü düşük bir iş gücü ile verimlilik ve iş kalitesi hedeflerine ulaşmak kolay değildir. Kapsam olarak şu başlıkları kapsar:

 • Organizasyon Yönetimi
 • Personel İdaresi
 • İşgücü Yönetimi
 • Endüstriyel Yönetim

İnsan Kaynakları Yönetimi Amacı

İnsan kaynakları yönetiminin iki temel amacı olduğunu söyleyebiliriz.

 • Verimliliği arttırmak
 • İş yaşamının niteliğini yükseltmekle rekabet üstünlüğünü sağlamak

İnsan kaynakları yönetimi iş gücü ile ilgili çeşitli kriterleri kullanarak gerek verimlilik gerekse iş yaşamının niteliği üzerinde olumlu gelişmelerin elde edilmesini sağlar. İnsan Kaynakları Yönetimi Sistemleri İnsan Kaynakları Yönetimi kapsamında yer alan maddeler çerçevesinde incelendiğinde fonksiyon bakımından İKY şu maddelere ayrılır. İş yaşantısında da İnsan Kaynakları Departmanları aşağıdaki fonksiyonlara göre birimlere ayrılırlar:

 • İş Analizi ve İş Dizaynı
 • İnsan Kaynakları Planlaması ve Çalışan Seçimi
 • Eğitim ve Geliştirme
 • Performans Değerlendirme
 • Kariyer Geliştirme
 • İş Değerleme
 • Ücret Yönetimi
 • İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı

İşletmenizin mevcut ve gelecekteki ihtiyacına cevap verecek özellikteki çalışanları bulmak ve uygunluklarını belirlemek işletmeler için önem arz eden kritik bir süreçtir. Simpanın öncelikli amacı, uygun personeli en kısa zamanda bulmak ve en uygun olanlarını seçmek ve insan kaynakları destek ve danışmanlık hizmetinin verilmesidir.

SİMPA tarafından verilecek hizmetler; 2 aşamalıdır:

1. a- Eleman seçme ve işe yerleştirme:

SİMPA işletmenizde çalışan veya çalışacak olan personellerin görevi, ünvanı ve profili hakkında detaylı çalışma yapacaktır. Daha sonra aranılan nitelikteki kişilere ulaşmak amacıyla ilanlar hazırlayacaktır. Bu ilanlar SİMPA'nın kendi web sitesinde ve üye olduğu tüm insan kaynakları sitelerinde ve e-gruplarda yayınlanacaktır. Bu çalışmalar sonucunda uygun bulunan adaylara ait raporlar tarafınıza sunulacaktır. Bu raporlar doğrultusunda firma yetkililerinin görüşmek istediği adaylarla yapacakları mülakatlar SİMPA tarafından organize edilecektir. Uygun eleman işe alındıktan sonra elenen adaylara red cevapları SİMPA tarafından iletilecektir.

b- Ön eleme, Mülakat ve Görüşme Organizasyonu

SİMPA ilana başvuran adayları ön elemeden geçirdikten sonra uygun görünen adaylar ile mülakat yapacaktır. Bu aşamada SİMPA, adayların aranılan kriterlere sahip olup olmadığını ve işe yönelik motivasyonunu irdeleyecektir. Mülakattan geçen adaylar işletmenizin ilgili birimine raporlanacaktır.

c- Mülakat Organizasyonu

SİMPA'nın uygun bulduğu adaylar hakkındaki raporları değerlendiren yetkililer görüşme yapmak istediği kişileri saptayacaktır. İşletmenizce uygun bulunan adaylarla görüşmeler SİMPA tarafından organize edilecektir.

2. Bordrolama hizmeti:

Tarafınızca seçilen personel SİMPA tarafından istihdam edilecektir. Söz konusu personel işletmenizce belirlenen kural ve disiplinlere uyacaktır. (Çalışma saatleri, kıyafet yönetmeliği, vs).

a- Personel:

İşe giriş aşamasından işten ayrılışına kadar olan tüm işlemler SİMPA tarafından gerçekleştirilecektir. Personelin aylık bordrolama işlemleri ile 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu ve Vergi Usul Kanunu kapsamındaki tüm yasal işlemleri SİMPA tarafından yerine getirilecektir.

Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam